Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny:

ADRES | SERWIS WOLFF

"STOLARSKI" Grzegorz Stolarski
ul. Św. Stanisława 48
32-540 Trzebinia

tel. 728 843 703
email: biuro@cykliniarka.com

WARUNKI GWARANCJI

1. Gwarancja nie wypełniona przez producenta lub sprzedawcę nie jest ważna i nie jest podstawą do reklamacji.

2. Wysyłanie urządzeń do punktu serwisowego i z serwisu odbywa się na koszt sprzedawcy za pośrednictwem firm spedycyjnych.

3. W przypadku awarii sprzętu w okresie gwarancyjnym prosimy przesłać sprzęt do naszego punktu serwisowego.

4. Wady usuwane będą w terminie 14 dni od daty dostarczenia sprzętu do naprawy.

5. Reklamującemu przysługuje prawo wymiany na nowy sprzęt jeżeli:

  • W okresie gwarancji serwis dokona pięciu napraw tego samego elementu,
  • Wada wystąpi w ciągu trzech dni od daty zakupu.

6. Gwarancją nie są objęte:

  • Mechanizmy uszkodzone i wywołane nim wady,
  • Uszkodzenia wynikające z niewłaściwego użytkowania, samowolne naprawy lub zmiany konstrukcyjne
  • Uszkodzenia na skutek niewłaściwej eksploatacji, przechowywania, konserwacji,
  • Naprawy izolacji zasilającej przez osoby nieupoważnione,
  • Uszkodzenia na skutek pożaru, wybuchu i klęsk żywiołowych.

7. W przypadku wystąpienia wad, kupujący powinien je zgłosić na kuponie gwarancyjnym, opisując rodzaj uszkodzenia lub ujawnione wady.

UWAGA! Naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne dokonuje:

Grzegorz Stolarski

E-mail: biuro@cykliniarka.com